Decentrálne vetranie a rekuperácia SEVentilation

 

Rekuperačná jednotka SEVi 160

 • vetrá zo spätným ziskom tepla
 • účinnosť až 90 %
 • privádza čerstvý vzduch
 • zaisťuje prevenciu proti vlhkosti a pliesňam
 • má spotrebu ako LED žiarovka
 • Decentrálne vetranie SEVentialtion je jednoduché na zabudovanie a inštaláciu. Ovládanie je intuitívne prostredníctvom jednoduchých riadiacich systémov.

 • Patrí k najmenším decentrálnym vetracím systémom so spätným ziskom tepla nenápadne uložených v obvodovom murive.

 • So svojou vonkajšou zvukovou izoláciou s priepustnosťou maximálne 49dB patrí SEVi 160 Plus k špičke medzi systémami riadeného vetrania so zvukovou izoláciou

Dobrá izolácia


Stále čerstvý vzduch v celom dome a pri zavretých oknách.

Vysoká účinnosť


High-Tech výmenník zo špeciálnej technickej keramiky.

Proti pliesni


Optimálna výmena vlhkého vnútorného vzduchu za suchý vonkajší vzduch.

Filtrácia


Čistotu privádzaného vonkajšieho vdzuchu zaisťuje integrovaný prachový filter.

Rekuperačná jednotka SEVi 160

 

 

 • Extrémne nízkonákladový systém, spotreba elektrickej energie ako LED žiarovka, na prevádzku nepotrebuje žiadne zložité rozvody vzduchu po dome

 • Servis a čistenie rekuperácie nevyžaduje zásah servisnej firmy, zvládnete to jednoducho svojpomocne a ušetríte peniaze

 • Prechádza izolovaným potrubím bez tepelných mostov obvodových stien

 • Decentrálna rekuperácia obsahuje účinný keramický výmenník uložený priamo v potrubí

 • Účinnosť až 90%

 • Vetracie jednotky SEVi 160 pracujú v páre, princíp je striedavé prepínanie fázy nasávania a fázy výfuku vzduchu medzi obidvomi výmenníkmi v cykle 75 sekúnd

Ako vypadá?


Kde nájde SEVi 160 svoje uplatnenie?

Rodinné domy, v ktorých už žijete

Decentrálna rekuperácia SEVi je favoritom medzi majiteľmi domov, ktorí v nedávnej dobe rekonštruovali svoje mehnuteľnosti. Kvalitné plastové okná a zateplené fasády u starších domov zapríčiňujú rýchly nárast vlhkosti vnútri domu a s tým súvisiacu tvorbu plesní. Pôvodné netesné okná s prirodzenou filtráciou vetrali samovolne. Teraz je však zapotreby dobre zaizolovanú nehnuteľnosť vetrať. Na výstavbách sa veľmi často stretávame s otázkami k tejto problematike.

Inštalácia centrálnej rekuperácie je v tomto prípade často nemožná. Pri jej inštaláci sa stáva dom „staveniskom“. To väčšina majiteľov nie je ochotná podstúpiť. Stavebné dispozície neumožňujú zníženie stropov o podhľady, v ktorých by bolo nutné viesť široké vzduchotechnické rozvody.

Decentrálna rekuperácia SEVi 160 má veľkú výhodu. „Neporiadok“ pri samotnej montáži zariadenia je minimálne. Na zhotovenie otvoru sa používa jadrové vŕtanie s odsávaním. Prívod napájania a ovládania je v 12 voltovom rozvode, tzn. slabým káblom 3x0,5 mm2, ktorý je možné elegantne schovať pred rekonštrukcou pod plášť zateplenia, alebo napr. v interiéry do podlahovej lišty, alebo pod koberec.

Ako pracuje jednotka?

Vaše výhody pre moderné bývanie

 

 • Dobrá izolácia a čerstvý vzduch
 • Stále čerstvý vzduch v celom dome a pri zavretých oknách. Maximálna zvuková izolácia pred vonkajším hlukom
 • Prevencia pred tvorbou plesní
 • Vďaka optimálnej výmene vlhkého vnútorného vzduchu za suchý vonkajší vzduch zamädzuje tvorebe plesní a ďalších negatív spôsobených vlhkosťou, pozitívne pôsobí na stavbu domu a chráni ľudské zdravie
 • Vysoká energetická účinnosť
 • High-Tech výmeník zo špeciálnej technickej keramiky má účinnosť až 90% zpätného zisku tepla. V porovnaní s vetraním oknom tak úšetrí množstvo energie za kúrenie
 • Zníženie peľov a prachových častíc
 • Čistotu privedeného vzduchu zaisťuje integrovaný prachový filter. V ponuke je tiež peľový alebo uhlíkový filter, zamedzujúci prenosu prachových častíc a pachov z vonkajšieho prostredia
 • Individuálne riešenie
 • Jednotlivé modelové rady umožňujú využitie a inštaláciu v akejkoľvek stavbe (rodinné domy, obchodné priestory, školy, materské škôlky a ďalšie). Decentné prevedenie vnútorného krytu a vonkajšieho krytu v prevedení rôznych farieb garantujú harmonický vzhľad budovy

 

Funkcie High-Tech keramického výmenníku

Smerom von:

Ventilátor nasáva teplý vzduch z miestnosti cez horný otvor interiérovej klapky do Hi-Tech výmeníku.

Tým výmenník akumuluje tepelné energiu, nabije sa.

Ventilátor potom zmení smer na opačnú stranu smerom dovnútra.

Smerom dovnútra:

Vonkajší vzduch prechádza ohriatym výmennikom, ktorý odovzdáva naakumulovanú tepelnú energiu.

Tak sa do domu dostáva nestále čerstvý, prefiltrovaný a ohriaty vzduch

 

Technické dáta
 • Stupeň tepelnej účinnosti: až 90 % (podľa DIBt – nemeckého inštitútu pre stavebníctvo
 • Výkon v režime spätného zisku tepla: 17 m3/h, 21 m3/h, 29 m3/h, 41 – 45 m3/h
 • Výkon v režime stáleho vetrania: do 90 m3/h
 • Príkon jednotky: medzi 0,2 W (m3/h) a 0,25 (m3/h)
 • Hlučnosť jednotky: 16,5 dB při 17 m3/h
 • Normalizovaný rozdiel úrovne hluku SEVi 160: do 42 dB
 • Normalizovaný rozdiel úrovne hluku SEVi 160 Plus: do 49 dB
 • Filter: Prachový filter (G3), volitelný peľový alebo uhlíkový filter
 • Priemer potrubia: 160 mm
 • Priemer otvoru pre jadrové vŕtanie: 165 – 190 mm
Scroll to Top